Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrift ELSÄK-FS (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 272 KB)