Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänt bruk

Rubricerade ärende, diarienummer 18EV6438, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

stickproppar