Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015-103314, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

elpriskollen