Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

tariffer