Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om omfattningen av datautbyte m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019-102012, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

datutbyte