Energimärkning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2017/02466/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)

Taggar:

energimärkning