Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom angiven svarstid och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.