Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2017/05010/F, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

etikprövning