Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön (SOU 2017:24)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

arbetsmiljö