Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/05145/SPN, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

bostadsbyggande