EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/01583, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

batterier