EU-kommissionens grönbok om möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Remissen borde av denna anledning inte ha remitterats till Regelrådet.