Europeiska kommissionens förslag till förordning om marktjänster och förordning om ankomst- och avgångstider vid flygplats

Europeiska kommissionens förslag till förordning om marktjänster och förordning om ankomst- och avgångstider vid flygplats Rubricerat ärende, ert diarienummer TSL 2011-6109, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.