Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2009:59)

Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2009:59) Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.