Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Rubricerade ärende, diarienummer 5.1-1962-16, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.