Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning (pdf 1 MB)