Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.