Finansdepartementets förslag till genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt sammarbete i fråga om beskattning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.