Finansdepartementets förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

energi