Finansdepartementets promemoria OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

De i promemorian angivna lagförslagen utgör ett komplement till EU:s förordning nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

OTC-derivat