Finansdepartementets remiss gällande ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Regelrådet sammanträder nästa gång den 27 augusti 2014. Då vår förfrågan om förlängd svarstid till detta datum inte har varit möjlig för er att tillmötesgå och Regelrådet saknar möjlighet att hantera ärendet inom den begärda svarstiden avstår rådet från att yttra sig i detta ärende.