Finansiering av infrastruktur med privat kapital (SOU 2017:13)

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

infrastruktur