Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.