Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om information som gäller försäkring och tjänstepension

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.