Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2014:7) om kunskapsprov

Rubricerade ärende, diarienummer 02365-2017, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

kunskapsprov