Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobak (FoHMFS 2015:XX)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.