För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Taggar:

kvaltiet