Förslag till bildande av naturreservatet Sör-Lappmyran, Kramfors kommun

Såvitt Regelrådet kan finna medför föreslaget – till den del det utgörs av föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.