Förordning om Eko-bonussystem

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/01601/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller ingen konsekvensutredning och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.

Regelrådets yttrande

Förordning om Eko-bonussystem (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

eko-bonussystem