Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.