Försäkringskassans förslag till nya föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön, beredningsrunda 2

Regelrådet har tyvärr saknat möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget.