Förslag på ändring i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom angiven svarstid och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.