Förslag till allmänna råd om förändringar i en serveringsverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 04630-2019, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissan omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()