Förslag till allmänna råd om förändringar i en serveringsverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 04630-2019, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissan omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.