Förslag till ändring av bilaga 1 till utsädesförordningen (2000:1330)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.