Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-04065-18, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

miljörapport