Förslag till ändring av övergångsbestämmelser vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021/00630, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 29 januari 2021 med angiven svarstid den 8 februari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.