Förslag till ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Kassaregister