Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur och hundoch kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.