Förslag till ändring i bilaga A i föreskrifter (TSFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Tullordning