Förslag till ändring i dels Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, dels Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.