Förslag till ändring i FI:s penningtvättsföreskrifter

Förslaget är såvitt det bedöms en följd av Sveriges internationella åtaganden. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.