Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/025341, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

smittrisker