Förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.1.1-2020-052245, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 juni 2020 med angiven svarstid den 26 juni 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.