Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

alkolås