Förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-011879, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

drivmedelslagen