Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:157) om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företagen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

ruttsystem