Förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.