Förslag till ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

avtal