Förslag till ändringar i SOSFS 2008:10 och SOSFS 2008:11 om tillämpning regler enligt ”lex Sarah”

Rubricerat ärende, ert dnr 60-9928/2009, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Taggar:

lex Sarah