Förslag till ändringar i tre föreskrifter – intagning växtsorter sortlistan, bevarandesorter lantbruksväxter, bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-00895/2020, 3.6.16-00894/2020 och 3.6.16-00893/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

köksväxter